mardi 2 octobre 2012

Thứ Tư Tuần XXVI TNĐÒI HỎI KHẨN THIẾT CHO NGƯỜI MÔN ĐỆ
“Tôi xin theo Thầy, nhưng…” (Lc 9,61)
Suy niệm: Phúc Âm Luca trình bày những điều kiện để làm môn đệ Chúa qua ba trường hợp khác nhau. Trường hợp đầu tiên là một người đầy nhiệt huyết hăm hở nói: “Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo;” trái lại trường hợp thứ ba là một anh lừng khừng bắt cá hai tay: đã xin theo Chúa lại còn mặc cả thêm một chữ “nhưng…”. Một mặt  Chúa Giêsu làm dịu “cái đầu nóng” đầy ảo tưởng của người thứ nhất bằng cách cho thấy đòi hỏi khắc nghiệt đang chờ đợi anh ta khi đi theo Đấng “không có chỗ tựa đầu,” mặt khác Ngài cũng đòi hỏi một sự từ bỏ triệt để đối với cuộc sống cũ: “cầm cày không ngoái lại đàng sau.” Không quyến luyến với những gì đã bỏ lại đàng sau và cũng không ảo tưởng một cái gì phía trước để chỉ có chính Chúa và duy một mình Chúa là đối tượng mình tìm kiếm, đó chính là điều kiện cốt yếu để làm môn đệ Ngài.
Mời Bạn: Chúng ta thường hiểu đây là đòi hỏi dành cho những ai muốn “đi tu”. Không sai! Nhưng đó cũng là điều kiện đối với bất cứ ai muốn đặt niềm tin vào Chúa Kitô để cùng với Ngài “chết đi cho tội lỗi” và sống lại trong sự phục sinh của Ngài (x. Rm 6,11).
Chia sẻ: Chúa có ý gì khi nói: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết”? Bạn có thấy việc loan báo Tin Mừng là việc thiết yếu và khẩn cấp không?
Sống Lời Chúa: Tâm niệm: “Anh em phải cởi bỏ con người cũ… để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em,… và mặc lấy con người mới được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện” (Ep 4,22-24).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin thôi thúc con để con xác tín rằng: “Khốn cho con nếu con không loan báo Tin Mừng.”

Aucun commentaire: