lundi 25 mai 2009

Thứ Ba tuần 7 PS

Philípphê Nêri, linh mục
SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
“Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô.” (Ga 17,3)

Suy niệm: Mức sống con người càng ngày càng được nâng cao với đủ mọi thứ tiện nghi. Dù vậy, con người vẫn khao khát tìm đến một hạnh phúc thâm sâu hơn. Vẫn luôn có những tâm hồn được Chúa Cha dẫn đưa đến cùng Chúa Giêsu và đã tìm gặp nơi Ngài nguồn ơn cứu độ là sự sống đích thật, sự sống vĩnh cửu mà họ không tìm thấy một nơi nào khác. Sự sống đời đời Chúa mang đến làm cho sự sống trần gian đạt được ý nghĩa cao cả trường tồn, thoả mãn khát vọng thâm sâu lòng con người.
Mời Bạn: Được biết Đức Kitô là một ơn phúc đặc biệt. Tuy nhiên, biết ở đây không chỉ là có những thông tin về một nhân vật là Giêsu, nhưng là đặt niềm tin yêu mến và để Ngài chiếm ngự, làm chủ mọi khả năng ước muốn của mình. Khi đó Ngài sẽ bảo vệ họ khỏi mọi mưu chước ma quỉ làm hoen ố tâm hồn và để họ được sống thông hiệp với Chúa Cha.
Chia sẻ: Đời sống đạo bao gồm việc tuân giữ nhiều giới răn, điều luật, nghi lễ, nhưng tất cả phải hướng về Chúa Kitô, lấy Ngài làm trung tâm điểm. Chúng tôi có ý thức về vai trò của Chúa Kitô trong đời sống của mình không?
Sống Lời Chúa: Tôi sống thân mật với Chúa Giêsu Thánh Thể. Khi đọc Lời Chúa, tôi tin rằng: Chúa Giêsu đang nói với tôi; Ngài đang hướng dẫn tôi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa mang đến cho trần gian món quà sự sống vĩnh cửu cao quí nhất. Xin cho chúng con biết đón nhận và làm cho sự sống đó lớn mạnh nơi chúng con mỗi ngày. Xin chúng con cũng biết chia sẻ món quà sự sống đó cho tha nhân để họ cũng được hạnh phúc muôn đời. Amen.

Aucun commentaire: