lundi 24 mai 2010

Thứ Ba Tuần 8 TN

Th. Gioan I, giáo hoàng, tử đạo

ĐỊNH HƯỚNG LỜI CẦU NGUYỆN

“Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha, theo quyền năng Cha đã ban cho Người trên mọi phàm nhân để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người.” (Ga 17,1-2)

Suy niệm: Đoạn Tin Mừng hôm nay là đoạn mở đầu cho lời nguyện được gọi là “lời nguyện hiến tế” của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cầu nguyện cho chính mình và cho các môn đệ. Những lời cầu thật chân tình thống thiết, một bên là tâm tình thảo hiếu với Cha trên trời, một bên là tình thương của Thầy đối với các môn đệ là những người tin vào Chúa. Chúa Giêsu cầu nguyện cho vinh quang Thiên Chúa và mưu ích cho sự sống và phần rỗi con người là sự sống đời đời.

Mời Bạn: Trong thân phận con cái Chúa, chúng ta có nhiều điều phải cầu xin. Chúa Giêsu không cấm chúng ta khi cầu nguyện không được xin, nhưng Ngài dạy chúng ta biết định hướng lời cầu nguyện của mình. Lời cầu nguyện đích thực trước tiên là lời cầu xin cho vinh quang Thiên Chúa và hạnh phúc vĩnh cửu cho mình và cho tha nhân. Chúng ta hãy bắt chước Chúa Giêsu cầu nguyện, và hãy mở rộng tâm hồn, để chúng ta biết quan tâm đến nhu cầu của người khác qua việc cầu nguyện, và nhất là bằng sự trao ban, chia sẻ, cảm thông.

Sống Lời Chúa: Bạn hãy cầu nguyện và áp dụng trong cuộc sống thường ngày những lời Chúa Giêsu dạy nơi “kinh Lạy Cha”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết cầu nguyện và sống tinh thần con thảo như Chúa để khi đón nhận những hồng ân Chúa trao ban trong cuộc sống, chúng con cũng biết sử dụng tất cả để đem lại lợi ích cho phần rỗi chúng con, cho tha nhân, và để làm vinh danh Chúa.

Aucun commentaire: