mardi 25 mai 2010

Thứ Năm Tuần 8 TN

Th. Philípphê Nêri, linh mục

LÀM NGƯỜI PHỤC VỤ

“Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.” (Mc 10,43)

Suy niệm: Đức cố Giáo Hoàng Gioan XXIII khi còn làm chủ tịch Hội Truyền Bá Đức Tin Italia viết trong nhật ký những lời tâm niệm sau đây: “Để luôn luôn khiêm tốn, tôi hằng nghĩ mình là tên lười biếng, một con thú kéo xe cần đánh đòn để nó làm việc khá hơn, mau lẹ hơn.” Những lời này nói lên tâm tình một vị mục tử muốn dấn thân theo tinh thần Chúa Kitô, Đấng “không đến để được phục vụ”, không tham lam tìm tư lợi, nhưng muốn tiêu hao chính mình cho đàn chiên được sống và sống dồi dào.

Mời Bạn: Trong Giáo Hội của Chúa Kitô ai cũng là người phục vụ. Địa vị càng cao thì càng phải là người phục vụ theo gương Thầy chí thánh. Người có tinh thần phục vụ sẽ tránh thói quan liêu cao ngạo hống hách vốn xa lạ với Tin Mừng, gây chia rẽ trong cộng đoàn. Người phục vụ không đợi cho có đủ những điều kiện lý tưởng mới bắt tay vào việc nhưng biết tận dụng ngay những gì mình đang có trong tầm tay để mở mang Nước Chúa.

Chia sẻ: Chúng tôi muốn tạo hình ảnh một Hội Thánh khiêm tốn phục vụ những người nghèo, người đau khổ, người thấp cổ bé miệng? Hay một Giáo Hội uy quyền, giàu sang, cơ sở nguy nga đồ sộ, rước xách linh đình, hoành tráng để “phô trương lực lượng”?

Sống Lời Chúa: Coi chừng chất men thế tục đang làm ô nhiễm đời sống đức tin cá nhân cũng như cộng đoàn chúng ta. Hãy chú ý sống đạo ở chiều sâu, ở những lời cầu nguyện, những hi sinh âm thầm, những nghiền ngẫm Lời Chúa, tin yêu và thống hối chân thành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy chiếu sáng tâm hồn con bằng ngọn lửa hồng là tình yêu Chúa.”

Aucun commentaire: