dimanche 23 mai 2010

Thứ Hai Tuần 8 TN

SỐNG NGHÈO THEO TIN MỪNG

“Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mc 10,22)

Suy niệm: Dù có muốn giải thích theo nghĩa tinh thần, dù có muốn giảm nhẹ tính thúc bách đến mức triệt để của Tin Mừng, Lời Chúa hôm nay vẫn đòi chúng ta phải trực diện với sự thách đố trong việc làm ra và sử dụng của cải. Ngày nay người ta thường quan niệm rằng càng làm ra nhiều của cải, càng tích luỹ được nhiều tài sản, càng có nhiều khả năng mua sắm, thì càng được coi là giàu có, thành đạt. Trên tầm mức vĩ mô, một nền kinh tế mà đồng vốn được huy động, luân chuyển và tích luỹ càng nhiều, càng sản xuất nhiều sản phẩm và tiêu thụ chúng càng nhanh thì càng được coi là một nền kinh tế mạnh. Một trong những hệ quả là hố sâu cách biệt giàu nghèo ngày càng lớn: một thiểu số nắm giữ được thật nhiều kiến thức, nhiều phương tiện sản xuất, và nhất là nhiều của cải và quyền lực, đại đa số chia nhau “mẩu bánh” còn lại. Lời Chúa hôm nay phác hoạ một ‘nền kinh tế’ khác hẳn: - làm ra nhiều của cải (không nhất thiết càng nhiều càng tốt) - chia sẻ, phân phát cho người nghèo - sinh lời được kho tàng trên trời. Không làm được như thế thì đừng nói đến chuyện theo Chúa!

Mời Bạn: Bạn có dám sống khó nghèo theo tinh thần Tin Mừng như thế không? Để thúc đẩy một nền kinh tế theo Tin Mừng sớm hình thành, trước tiên mời bạn mau mắn sẵn sàng mỗi khi bạn được Chúa mời gọi chia sẻ cho những anh chị em túng thiếu.

Chia sẻ: Tiếp tục suy nghĩ: “Thế nào là một nền kinh tế theo Tin Mừng?”

Sống Lời Chúa: Trích một khoản thu nhập của bạn dành vào mục đích chia sẻ.

Cầu nguyện: : Đọc kinh Lạy Cha.

Aucun commentaire: