mardi 23 juin 2009

Chu nhat XII TN

VỮNG TIN VÀO LỜI CHÚA
Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi.” Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế ? Các con không có đức tin ư?” (Mc 4,38-40)

Suy niệm: Trước cơn cuồng phong dữ dội, từng đợt sóng lớn ập vào khiến thuyền ngập đầy nước cơ hồ muốn chìm, các môn đệ, dù là những dân chài kinh nghiệm, cũng đâm hoảng sợ; lòng trí các ông chao đảo không kém con thuyền nhỏ bé của mình. Như người sắp chết đuối vớ lấy bất cứ vật gì trôi nổi quanh mình, các môn đệ cuống cuồng đánh thức Chúa Giêsu, một người thợ mộc, và xin Ngài cứu, kẻo họ chết mất. Ngài đã cứu họ không phải bằng một kỹ năng hàng hải mà bằng một mệnh lệnh cho sóng biển: “Hãy im đi, hãy lặng đi!” Một lời của Chúa Giê-su dẹp yên sóng gió cũng là lời quyền năng dẹp tan những lo lắng khủng hoảng trong lòng các môn đệ. Điều Ngài yêu cầu các ông là hãy “VỮNG TIN” vào Ngài.
Mời Bạn: Trong cuộc sống, nhiều lần chúng mình bị chao đảo bởi những lo lắng cho miếng cơm manh áo, bởi lo sợ cho tương lai bất định, bởi hãi hùng trước những bất ổn xã hội. Những lúc đó, lòng chúng mình cũng hoảng sợ không kém các môn đệ trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng mình hãy VỮNG TIN vào Ngài và vào quyền năng của Ngài.
Sống Lời Chúa: Thường xuyên suy niệm Lời Chúa, đặc biệt khi gặp khủng hoảng, chao đảo trong cuộc sống và xin ơn VỮNG TIN vào Lời Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng đã ra lệnh cho biển yên gió lặng, xin dẹp tan những sóng gió trong lòng chúng con để chúng con luôn biết vững tin vào Chúa và quyền năng của Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.

Aucun commentaire: