samedi 6 juin 2009

Lễ Chúa Ba Ngôi

LÀ NGƯỜI CON THẢO
“Vậy anh em hãy đi … làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Lc 14,14)

Suy niệm: M. Shea nói rằng Chúa Ba Ngôi là một hồng ân cao quý đến nỗi con người thật bất xứng khi nhận lãnh, bất xứng đến buồn cười, bất xứng cách phi lý, và hoàn toàn hài hước. Không gì sung sướng và bất ngờ cho con người cho bằng được biết rằng Thiên Chúa không phải là vị thần uy quyền xa cách, nhưng là Cha của mình. Ngôi Hai Thiên Chúa đến ở với con người, chết cho con người, và nhận con người là bạn hữu của mình. Ngôi Ba Thiên Chúa không ở nơi cao xa, nhưng trú ngụ ngay trong tâm hồn con người, như rồng vàng tắm nước ao tù. Nhiệm vụ của Ngài thật khó khăn: hướng dẫn, soi sáng con người để họ học biết và sống với Thiên Chúa như nguời con hiếu thảo, theo mẫu gương Chúa Giêsu (A. Ferlay).
Mời Bạn: “Vạn sự đã do tình yêu sáng tạo, vạn sự được tình yêu nâng đỡ, vạn sự đi về tình yêu và đi vào trong tình yêu” (R. Tagore). Bạn chỉ có thể hiểu được hồng ân Thiên Chúa Ba Ngôi qua hai chữ tình yêu. Bạn và vũ trụ được sáng tạo do tình yêu chia sẻ, được nâng đỡ do tình yêu quan phòng, được mời gọi đi về và đi vào tình yêu hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Chia sẻ về phương cách sống hồng ân Chúa Ba Ngôi trong cuộc sống hằng ngày.
Sống Lời Chúa: Mỗi lần làm dấu thánh giá, tôi ghi nhớ Chúa Ba Ngôi hiện diện nơi tâm hồn mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Ba Ngôi, chúng con thật bất xứng khi lãnh nhận hồng ân cao quý là chính Chúa. Chúng con xin hết lòng cảm tạ. Xin giúp chúng con luôn sống tâm tình người con hiếu thảo với Chúa. Amen.

Aucun commentaire: