vendredi 26 juin 2009

Thu Sau tuan XII TN

VỊ LƯƠNG Y GẦN GŨI
Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Lập tức anh được sạch bệnh phong. (Mc 8,3)


Suy niệm: Trong trận chiến chống dịch cúm H1N1, những biện pháp cách li nghiêm ngặt nhất được áp dụng. Những nhân viên y tế, cảnh sát mặc bộ đồ trùm kín để virus không thể xâm hại được. Thời Chúa Giêsu, người bệnh phong cũng thuộc hạng người bị loại trừ. Họ sống vất vưởng như những con vật bị ruồng bỏ, bị cách li; hễ có ai đến gần, họ phải rung chuông báo để mọi người xa lánh. Chúa Giêsu có thể đứng từ xa ra lệnh để chữa bệnh. Nhưng ngài đã chọn cách đến gần, bất chấp những rào cản của thói tục xã hội: Ngài hỏi han người phong, rồi giơ tay đụng chạm đến anh và nói lời chữa bệnh. Thái độ ân cần nói lên cung cách của Chúa: Chẳng những Ngài muốn gần gũi, tiếp xúc với những ai cần đến lòng thương xót của Ngài mà Ngài còn mang lấy tật bệnh chúng ta để chúng ta được chữa lành.
Mời Bạn: Đó cũng là điều Chúa Giêsu muốn làm khi thiết lập các bí tích. Qua các dấu chỉ hữu hình và đơn sơ, Chúa Giêsu hiện diện, hành động và ban ơn. Ở đây không phải là một thao tác cứu độ được thực hiện từ xa, nhưng là một vị Thiện Chúa thực sự muốn tiếp xúc, muốn thâm nhập vào đời sống cá nhân, cộng đoàn để chia sẻ và chữa lành.
Sống Lời Chúa: Mỗi lần tham dự thánh lễ, tôi lắng nghe Lời Ngài và nhận lấy Thánh Thể của Ngài để Ngài chữa lành tật bệnh linh hồn tôi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cúi xuống trên những vết thương trên thân thể và trong tâm hồn nhân loại chúng con. Xin cho chúng con cũng theo gương Chúa, đến gần với những anh chị em đang đau khổ, những bị xa tránh và khinh khi.

Aucun commentaire: