samedi 6 juin 2009

Thứ Bảy tuần 9 TN

CỦA LỄ HY SINH VÀ TÍN THÁC
“Thầy bảo thật: Bà góa này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.” (Mc 12,43)

Suy niệm: Thật khó tưởng tượng Trại tâm thần Trọng Đức (Lâm Đồng) với hơn 260 bệnh nhân lại do ba gia đình giáo dân nhà họ Trần thành lập! Nhìn thấy cảnh những người tâm thần K’Hor, Lạch, Mạ, và cả người Kinh, bị bỏ rơi giữa rừng, các gia đình này đã quyết định đưa họ về nhà, nuôi dưỡng, giúp họ cầu nguyện, và lắng nghe Lời Chúa. Không ngờ liệu pháp này giúp họ giảm cơn điên và giúp hồi sinh nhiều cuộc đời, kể cả các trường hợp y khoa đã bó tay. Tựa như bà góa trong Tin Mừng, những tông đồ giáo dân này đã dâng cho Chúa tất cả những gì mình có trong tay: tài sản, thời giờ, công sức, và trọn con tim để Chúa sử dụng. Từ sự đóng góp quảng đại này, Thiên Chúa đã làm nhiều điều kỳ diệu vượt quá sức tưởng tượng của con người.
Mời Bạn: Thiên Chúa không đánh giá con người theo những hiệu quả mặt nổi bên ngoài, nhưng dựa trên tấm lòng tín thác đến độ chấp nhận hy sinh. Vì thế, đừng dâng cho Chúa cách miễn cưỡng, hoặc để lấy tiếng, nhưng phát xuất do lòng yêu mến và cậy trông vào Ngài.
Chia sẻ: Tôi phải sửa đổi cung cách lượng giá về người khác và mình thế nào cho hợp với Lời Chúa hôm nay?
Sống Lời Chúa: Tập dâng cho Chúa những của lễ nào đòi hỏi sự hy sinh và lòng tín thác (như dành thời gian cho các công tác tông đồ giáo dân…).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đòi con cho Chúa tất cả, để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan, để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, dù phải chịu mất mát và thua thiệt. Amen (theo Rabbouni).

Aucun commentaire: