lundi 15 juin 2009

Thứ Ba tuần 11 TN

HÃY NÊN HOÀN THIỆN!
“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48)

Suy niệm: “Hãy nên hoàn thiện”! Mệnh lệnh nghe thật là bất khả thi cho chúng ta, những con người lắm nỗi yếu hèn. Cha Bernard Pitaud, giám tỉnh Xuân Bích Pháp, chú giải câu Tin Mừng trên rằng “Thiên Chúa yêu cầu ta cố gắng trở thành hoàn thiện, theo hình ảnh Ngài – chứ Ngài không đòi ta đạt được sự hoàn thiện.” Cũng theo Cha Pitaud, mệnh lệnh bất khả thi nói trên sẽ trở thành khả thi nếu ta nhìn nhận sự hoàn thiện không hệ tại ở chỗ ta đạt được hình mẫu lý tưởng nào đó do mình phác hoạ, mà ở chỗ ta cố gắng trao trọn vẹn con người thật của mình (với tất cả những yếu hèn và giới hạn) cho Chúa Thánh Thần để Ngài sẽ ‘nhào nặn’ ta nên hoàn thiện theo hình ảnh Chúa Cha, Đấng hoàn thiện ở chỗ Ngài yêu thương hết mọi con cái Ngài, dù là kẻ dữ hay người lành.
Mời Bạn: Thiên Chúa yêu người lành không phải vì họ lành, mà vì họ là con cái của Ngài. Thiên Chúa yêu kẻ dữ với trái tim đầy xót thương, vì Ngài thấy họ là những đứa con đang lạc xa Ngài. Sự hoàn thiện theo Tin Mừng hệ tại ở yêu thương, yêu thương một cách hoàn thiện, yêu thương như Thiên Chúa yêu thương.
Chia sẻ: Theo bạn, sống ơn gọi làm con Thiên Chúa và làm môn đệ Chúa Giêsu thì khó hay dễ? Bạn cần phải điều chỉnh những gì nơi mình để có thể cho phép mình yêu thương cách hoàn thiện như Chúa yêu thương?
Sống Lời Chúa: Ta tâm niệm mỗi ngày sống là cơ hội Chúa ban để ta thực hành yêu thương cách hoàn thiện hơn.
Cầu nguyện: Đọc Kinh Kính Mến.

Aucun commentaire: