mardi 2 juin 2009

Thứ Tư tuần 9 TN

Th. Carôlô Loanga và các bạn, tử đạo
MẠC KHẢI ĐỔI ĐỜI
“Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời.” (Mc 12,25)

Suy niệm: Bằng những lời trên đây Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta ba thông tin thật thú vị: (1) con người sẽ sống lại; (2) không còn hôn nhân ở đời sau; (3) ta sẽ nên như thiên thần! Thú vị là vì sau cuộc sống bon chen với cơm áo gạo tiền hiện tại, ta có niềm hy vọng về cuộc sống mai hậu tốt đẹp hơn ; và cuộc sống này phải được xây dựng một cách trân trọng để nhờ nó ta có thể đạt được cuộc sống mai hậu kia. Thú vị hơn nữa, tình yêu là điều quí giá nhất trong cuộc sống này sẽ không mất đi, cũng không cần đến những thể chế như hôn nhân để thể hiện, nhưng được thăng hoa và đạt đến tuyệt đỉnh hạnh phúc trong tình yêu thuần khiết của các thiên thần.
Mời Bạn: Chén trà ngon là chén trà mà sau khi uống, bạn vẫn còn cảm nhận được một dư vị thơm ngát đậm đà. Cuộc sống này đáng sống đáng tận hưởng thật đấy, nhưng nó chỉ thực sự đáng giá khi nó dẫn đến một kết cuộc “có hậu” nghĩa là nó mở ra cho bạn một cuộc sống mới hạnh phúc tròn đầy và vô tận. Mời bạn kiểm điểm xem mình đang quyến luyến cái gì trong “những sự đời này” và bạn có gán cho chúng những giá trị quá lớn đến nỗi bạn bị cản trở không còn hăm hở tìm kiếm “những sự trên trời nữa”.
Sống Lời Chúa: Kiểm điểm xem cách bạn làm ăn, sử dụng của cải đang giúp bạn đạt đến Nước Trời hay ngược lại, đang cản trở.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con tin tưởng và vui tươi tiến bước trên con đường thánh ý Chúa, để con sống theo sự hướng dẫn đầy yêu thương và khôn ngoan của Chúa.

Aucun commentaire: