mercredi 3 juin 2009

Thứ Năm tuần 9 TN


ĐỨNG HÀNG ĐẦU
Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây... Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” (Mc 12,29-30)

Suy niệm: Thông thường, việc gì ta yêu thích nhất, ta sẽ dành hết tâm huyết, khả năng, thời giờ và công của để đạt mục tiêu, bất chấp mọi thử thách trở ngại, kể cả nguy hiểm với sức khỏe và mạng sống, vì đó là việc “đứng hàng đầu,” ưu tiên “một.” Chúa dạy “điều đứng hàng đầu” đối với chúng ta là phải yêu mến Thiên Chúa. Đó là điều chọn lựa số một chứ không phải lời nhiệm ý để muốn chọn hay không. Một khi chấp nhận sống Lời Chúa, thì việc yêu mến Chúa luôn được Ki-tô hữu đặt vào vị trí số “một” trong mọi chọn lựa, nghĩa là trên hết mọi sự và trước hết mọi người. Vì “ai yêu mến cha mẹ, anh em, ruộng vườn, nhà cửa… hơn Ta, kẻ đó không đáng là môn đệ Ta.”
Bạn ơi! Thiên Chúa đang ở vị trí nào trong trái tim của bạn vậy? Bạn có sẵn sàng quảng đại hy sinh, vượt qua những trở ngại để chu toàn bổn phận, hầu bày tỏ lòng yêu mến Chúa và ước mong thuộc về Chúa không?
Chia sẻ: Vì sao Chúa đòi hỏi bạn phải yêu mến Ngài trên hết mọi sự? Tình yêu Ngài dành cho bạn như thế nào?
Sống Lời Chúa: Đọc và suy niệm Lời Chúa hôm nay với quyết tâm vì lòng yêu mến Chúa, chu toàn mọi việc bổn phận như tham dự Thánh Lễ, đọc kinh hôm sớm, suy niệm Lời Chúa hằng ngày và bổn phận đối với tha nhân.
Cầu nguyện: Chúng con kính lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay thương yêu vô cùng. Xin hãy lấy lửa yêu mến trong Trái Tim Chúa mà đốt lòng chúng con cho đặng sốt sắng kính mến Chúa luôn.

Aucun commentaire: