mercredi 10 juin 2009

Thu Nam tuan 10 TN

Th. Barnaba, tông đồ
HOÀ HỢP VỚI ANH EM VÀ VỚI CHÚA
“... đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mc 5,24)


Suy niệm: Chưa khi nào Chúa Giêsu nối kết mối tương tương quan giữa Thiên Chúa với tôi và anh em cách mạnh mẽ như lần này, khi bảo tôi phải lo làm hòa với anh em trước, rồi mới dâng lễ vật lên Chúa. Chúa đặt mối tương quan với anh em (làm hòa với anh em) lên trên và trước việc dâng lễ (biểu hiện cho mối tương quan với Chúa). Tin Mừng hôm nay làm ta liên tưởng tới câu chuyện Cain và Abel. Cain vì ghen tỵ mà giết em mình khi cả hai đến dâng lễ vật. Chúa có ý nói rằng nếu ta không giao hảo được với anh em, thì đừng mong giao hảo với Chúa.
Mời Bạn kiểm điểm: Có khi nào bạn đi dâng lễ hay cầu nguyện mà trong lòng còn mang mối hận thù, ghét ghen người anh em? Bạn cầu nguyện, rước Chúa trong một tâm trạng như thế, liệu Chúa có vui lòng không?
Chia sẻ: Người ta thường lấy làm vấp phạm khi thấy những người mang tiếng ăn chơi lêu lổng, ăn mặc lố lăng, sống phóng túng bước vào nhà thờ, mà quên mất rằng nhiều người có thể bước vào nhà thờ với một tâm hồn trĩu nặng những ghen tương đố kỵ, ghét ghen thù oán. Ý thức như thế để trước khi đến với Chúa, tôi và bạn cùng rũ sạch tâm hồn và thể xác khỏi những gì bất xứng với Chúa.
Sống Lời Chúa: Noi gương thánh Barnaba tông đồ: không đố kỵ mà đi tìm Phaolô, một người đã bách hại đạo, và giới thiệu cho cộng đoàn tín hữu tiên khởi; cộng tác với Phaolô trong việc rao giảng Tin Mừng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết sống hòa hợp với anh em, để nhờ đó con có thể sống hòa hợp với Chúa.

Aucun commentaire: