jeudi 11 juin 2009

Thứ Sáu tuần 10 TN

SỰ TRIỆT ĐỂ CỦA NƯỚC TRỜI
“Thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị sa vào hỏa ngục.” (Mt 5,29)

Suy niệm: Thật tai hại khi câu nói “Hy sinh đời bố củng cố đời con” trở thành hướng sống cho nhiều người hôm nay. Họ liều lĩnh chấp nhận mọi mánh khóe, kể cả táng tận lương tâm, để thu vén tiền của. Vì thế, gia sản họ để lại cho con cái cũng chỉ là tiền của và mưu gian. Họ nghĩ rằng không ai biết việc họ làm và nếu có biết, họ cũng bất chấp. Lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh họ và những ai sống như thế. Có thể thiên hạ không ai có tang chứng vật chứng về việc họ làm, nhưng Thiên Chúa biết rõ tâm can họ. Nhân chứng những việc họ làm là lương tâm của họ, buộc họ phải đối diện và trả lời những chất vấn của lương tâm. Họ có thể liều lĩnh đánh mất một cuộc đời, nhưng không thể trốn tránh cuộc sống đời đời với những hậu quả do việc mình làm. Thực ra, chỉ vì không dám đối diện với lương tâm và can đảm nhìn nhận cuộc sống đời sau mà con người nhắm mắt đánh đổi làm liều. Tuy nhiên, sự thỏa thích một đời không thể so sánh với hạnh phúc đời đời bên Chúa. Vì thế, “thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị sa vào hỏa ngục.”
Mời Bạn: Là những môn đệ của Đức Ki-tô, chúng ta quyết tâm sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng, dù có thiệt thòi mất mát ở đời này, miễn sao vui hưởng được đời đời trong Nước Trời.
Chia sẻ: Bạn có cảm thấy đòi hỏi của Tin Mừng vượt quá sức của con người chúng ta không? Ơn thánh Chúa đóng vai trò gì trong việc sống thánh?
Sống Lời Chúa: Cố gắng chừa bỏ một thói xấu của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, xin cho con biết lấy tình yêu để đáp lại tình yêu Chúa, qua các nỗ lực nên thánh hằng ngày của con.

Aucun commentaire: