mercredi 17 juin 2009

Thứ Sáu tuần 11 TN

LẠY CHA CHÚNG CON
“Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: ‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển.’ ” (Mt 6,7-15)

Suy niệm: Gọi Thiên Chúa là “Cha” là điều mới mẻ trong lời cầu nguyện Chúa Giêsu dạy chúng mình. Yếu tố này đưa họ vào sống mối tương quan Cha-con với Thiên Chúa và làm cho lời cầu nguyện của Ki-tô hữu trở thành lời của người con thân thưa với Cha mình. Trong thời Cựu Ước, khi cầu nguyện, người Do Thái tránh gọi tên Gia-vê, ngoại trừ một lần duy nhất trong năm vào ngày lễ Đền Tội (Hc 50,20). Về phần Chúa Giêsu, Ngài muốn các Ki-tô hữu gọi Thiên Chúa là “Cha” như Ngài vẫn thường thưa với Thiên Chúa. Là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu nhận biết và qui hướng cuộc đời trần thế của mình về với Chúa Cha. Trong lời cầu nguyện, Ngài gọi Thiên Chúa là “Cha”; trong cuộc sống, Ngài tận dụng mọi lúc mọi nơi để sống đẹp lòng Cha. “Chính nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài” mà chúng mình cũng được gọi Thiên Chúa là “Cha.”
Mời Bạn: Cầu nguyện với Thiên Chúa là “Cha” không chỉ là việc thay đổi tên gọi, mà còn là một đòi hỏi Ki-tô hữu sống đúng thân phận làm con đối với Ngài. Khi đọc kinh “Lạy Cha,” bạn có tâm tình của người con thảo, nỗ lực sống đúng phận làm con với Thiên Chúa như Chúa Giêsu nêu gương không?
Chia sẻ: Vì sao chúng mình được gọi Thiên Chúa là “Cha”?
Sống Lời Chúa: Hiệp một lòng với Chúa Giêsu, bạn dùng Kinh “Lạy Cha” để thân thưa với Chúa Cha.
Cầu nguyện: Lạy Cha, trong Con Một yêu dấu của Cha là Chúa Giêsu, chúng con được làm con cái của Cha và sống nhờ Thần Khí của Cha. Xin cho con biết sống đẹp lòng Cha trong mọi hoàn cảnh.

Aucun commentaire: