vendredi 19 juin 2009

Thứ Bảy tuần 11 TN

Trái Tim Vẹn Sạch Đức Maria
TRÁI TIM TẬN HIẾN
Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. (Lc 2,51)

Suy niệm: Nói đến Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ Maria là nói đến sự tận hiến của Mẹ đáp lại lòng yêu thương Thiên Chúa. Cụ thể, Mẹ khắc ghi sự hiện diện của Chúa Giêsu trong mọi khoảng khắc cuộc đời và tìm ý Ngài để vâng theo. Đức tin mách bảo cho Mẹ rằng, Chúa Giêsu luôn ở cùng Mẹ trong mọi biến cố. Sự hiện diện ấy trở thành lời mời gọi, thúc bách Mẹ đáp trả trong sự vâng phục cao độ và dám sống hiến dâng, dám sống tử đạo cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Có Chúa trong cuộc đời, Mẹ sẵn sàng “xin vâng” theo ý muốn của Thiên Chúa, cốt sao cho Thiên Chúa cũng được hiện diện trong tâm hồn mọi người. Theo J. B. Metz, lời “xin vâng” quảng đại như thế đã là một sự tận hiến, vì “sự vâng phục thường chìm ngập trong bóng đêm, trong sự chới với của tâm hồn cạnh bờ thất vọng.” Vì thế, Mẹ trở nên khí cụ sống động và hiệu quả của Thiên Chúa trong việc truyền giáo.
Mời Bạn: Chúa Giêsu hiện diện trên “từng cây số” cuộc đời của bạn như từng hiện diện trong cuộc đời của Mẹ Maria. Mẹ đã dâng hiến cuộc đời mình để thánh ý Chúa biểu lộ. Còn bạn, đâu là sự hiến dâng của bạn cho Thiên Chúa?
Chia sẻ những kinh nghiệm của bạn khi sống theo ý Chúa.
Sống Lời Chúa: Sẵn sàng sống đúng ý Chúa trong ngày hôm nay.
Cầu nguyện: Hôm nay con muốn sống một ngày như Mẹ đã sống. Hôm nay con muốn đi con đường Mẹ đã đi qua. Mẹ sống là phục vụ, Mẹ đi để trao Giêsu. Xin cho con noi gương Mẹ biết dấn thân phục vụ tha nhân, yêu thương chân thành. Xin cho con noi gương Mẹ biết xin vâng, vâng theo ý Cha, luôn sống vị tha. (Lời bài hát “Sống một ngày như Mẹ”)

Aucun commentaire: