mercredi 15 juillet 2009

Chu nhat 15 TN B

TINH THẦN CỦA NGƯỜI TÔNG ĐỒ
Đức Giêsu gọi Nhóm Mưới Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một… Người chỉ thị cho các ông … (Mc 6,7-8)

Suy niệm: Chúng ta thường thấy trong những cuộc đi xa, người ta thường hạn chế tối đa việc mang vác cồng kềnh, tránh bớt những phiền phức do những đồ dùng lỉnh kỉnh gây ra trong suốt hành trình. Những vật dụng này, tuy cần thiết thật, nhưng có thể chính nó là vật cản trở, gây khó khăn cho chúng ta trên chuyến hành trình của mình…. Có được kinh nghiệm như thế trong đời thường, chúng ta mới hiểu được “chỉ thị” của Đức Giêsu với các tông đồ khi Ngài sai các ông đi rao giảng. Ngài không xem thường hay tỏ thái độ bất cần đối với của cải hay với những vật dụng thiết yếu cho cuộc sống thường ngày, nhưng Ngài muốn nói với các môn đệ trong khi thực thi sứ mạng rao giảng thì đừng để mình bị ràng buộc, hay bị vướng bận bởi những vật chất, làm cản trở cho mục đích, cho lý tưởng đời mình.
Mời Bạn: Để thực hành Lời Chúa dạy, chúng ta cần biết phân biệt để chọn lựa và khi đã chọn lựa thì biết can đảm từ bỏ, đồng thời phải biết sống siêu thoát với vật chất, và ý thức rằng không vì vật chất mà đánh mất đi lý tưởng sống, đánh mất đi tình nghĩa của đời người.
Chia sẻ: Khi làm một công việc công ích, hay việc tông đồ, bạn có cảm thấy được tự do và thảnh thơi bởi không bị ràng buộc hay lệ thuộc vào những tình cảm, những tương quan không cần thiết; hay bị ràng buộc vào những điều kiện vật chất không?
Sống Lời Chúa: Thường xuyên kiểm điểm đời sống để có thể tỉnh táo nhận biết đâu là phương tiện, đâu là mục đích cần phải đạt tới để chọn lựa và thực hiện đúng như Lời Chúa dạy.
Cầu nguyện: Hát Kinh Hòa Bình

Aucun commentaire: