mercredi 29 juillet 2009

Thu Nam tuan 17 TN

Th. Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
ĐÒI HỎI CỦA NƯỚC TRỜI
“Nuớc Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.” (Mt 13,47)

Suy niệm: Khoa sinh vật hiện nay cho biết có khoảng trên dưới 30.000 loài cá khác nhau đang sinh sống trong đủ loại môi trường nước trên địa cầu. Chúa Giêsu cho biết chiếc “lưới Nước Trời” thật rộng lớn và bao dung, có thể đón nhận mọi loài “cá”. Bằng dụ ngôn đó, Ngài đã diễn tả một cách sống động viễn cảnh Nước Trời phổ quát, nơi đó tất cả mọi người thuộc mọi màu da tiếng nói, thuộc mọi tầng lớp giàu nghèo sang hèn, đều được đón nhận. Trong Nước Trời không có sự kỳ thị hay loại trừ: giống như mặt trời mọc lên, nước mưa rơi xuống cho hết mọi người, Thiên Chúa cũng ban ơn cho “người công chính cũng như kẻ bất lương” (x. Mt 6,45). Nước Trời mở rộng cửa cho mọi người, chứ không chỉ nhận “loài cá” này mà bỏ “loài cá” kia. Chỉ những “cá” nào không đạt phẩm chất “tốt” mới tự đào thải mình ra khỏi Nước Trời thôi.
Mời Bạn: Lời Chúa hôm nay mời bạn tự vấn hai điều: 1/ Bạn đã cố gắng để trở nên “tốt” theo đòi hỏi của Nước Trời chưa? 2/ Cảm nghiệm được rằng mọi người đều là con cùng một Cha trên trời, bạn có ưu tư và nỗ lực làm cho mọi người nhận biết và đến với Nước Trời không?
Chia sẻ: Thế nào là “tốt” theo chuẩn mực của Tin Mừng?
Sống Lời Chúa: Kiểm điểm xem khi làm việc bác ái hay việc bổn phận, mình có thái độ nào: Tôi có làm những việc ấy vì vinh danh Chúa và vì ơn cứu độ các linh hồn không?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết can đảm và trung thành với những đòi hỏi của Nước Trời mỗi ngày trong đời con. Amen.

Aucun commentaire: