jeudi 9 juillet 2009

Thu Nam tuan 14 TN

NƯỚC TRỜI LÀ GÌ VÀ Ở ĐÂU?
“Dọc đường, (anh em) hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.” (Mt 10,7)

Suy niệm: Chương 10 Tin Mừng Mát-thêu nói về việc Chúa sai Nhóm 12 đi làm sứ mạng. Chúa Giêsu căn dặn các ông rất nhiều về chuyện đừng làm gì và phải làm gì. Ngài cũng dự báo những điều sẽ xảy đến cho các ông. Còn về nội dung lời rao giảng, Ngài chỉ gói gọn trong có một câu (c.7): “Anh em hãy rao giảng rằng Nước Trời đã đến gần.” Ta cũng gặp nội dung tương tự trong Mc 1,15: “Đức Giêsu nói: Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần...”
Nước Trời, Nước Cha, Nước Thiên Chúa hay Triều Đại Thiên Chúa quả là trọng tâm của mọi lời rao giảng và mọi hoạt động sứ mạng của Đức Giêsu và của các tông đồ.
Mời Bạn: Rất tiếc nhiều khi trong đời sống Giáo Hội, chúng ta không ‘vươn’ tới Nước Trời. Mặc cho Nước Trời ‘đã đến gần’ hay đúng hơn ‘đã có mặt’, ta thích đẩy Nước Trời lên tít... trên trời, như thể để dành cho ‘đời sau’, còn bây giờ thì lo chuẩn bị cho ‘Nước Trời đời sau’ ấy chủ yếu bằng những việc bên trong vành đai nhà thờ – và đó thường là những lo toan xây dựng cơ sở, cơ chế, tổ chức sự kiện...
Chia sẻ: Trong Kinh Lạy Cha, chúng ta nguyện “Nước Cha trị đến.” Theo bạn, ý nguyện ấy hàm nghĩa gì?
Sống Lời Chúa: Những việc Đức Giêsu bảo đừng làm (đừng bám víu vào những mối bảo đảm trần thế) và hãy làm (chữa bệnh, tha tội, khử trừ ma quỉ và sự dữ...) là những việc có tính định hướng xây dựng Nước Trời ngay trong cuộc sống này. Đó cũng phải là định hướng đời sống đạo của chúng ta.
Cầu nguyện: Đọc Kinh Lạy Cha với đầy ý thức: “nguyện Nước Cha trị đến”!

Aucun commentaire: