vendredi 17 juillet 2009

Thu Bay tuan 15 TN

CON MUỐN SỐNG NHƯ CHÚA
Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. (Mt 12,14-15)

Suy niệm: Đầu tháng 6 vừa qua, các hoa hậu thế giới đến Quảng Nam và chia sẻ rằng, họ từng đi nhiều nước trên thế giới để làm việc từ thiện. Đối với họ, nét đẹp thể hình chỉ có ý nghĩa khi sóng đôi cùng nét đẹp tâm hồn. Bill Gates và các nhà tỉ phú bạn ông đã họp nhau bàn về việc làm từ thiện. Họ nói, việc từ thiện “mang lại hạnh phúc” cho họ. Hành động và ý hướng tốt lành của những người trên hướng về người nghèo được nhìn nhận như những “hạt giống Lời Chúa” mong được lớn lên trở thành phản ánh lòng yêu thương của Chúa Giêsu đối với người nghèo. Chúa Giêsu, dù đang bị người ta tìm giết, vẫn chữa lành cho những người bệnh tật đói nghèo. Vì sao? Không phải vì người nghèo tốt hơn người giàu và chẳng phải họ thánh thiện, còn người giàu thì không. Đơn giản, vì Chúa Giêsu yêu thương họ và sứ mạng của Ngài là đến loan báo tình yêu Thiên Chúa cho họ (Lc 4,18). Tất cả những ai muốn theo Chúa Giêsu đều được mời gọi sống như Ngài vậy.
Mời Bạn: Chung quanh bạn có người nghèo không? Bạn có chạnh lòng những lúc nhìn cảnh khổ của họ không?
Chia sẻ: Vì sao phải quan tâm đến người nghèo khổ?
Sống Lời Chúa: Đến thăm hoặc giúp đỡ ủi an một người nghèo khổ với ý hướng muốn sống như Chúa đã sống.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết sống như Chúa mỗi khi nhìn thấy những anh chị em con đang đau khổ, bần cùng, với một trái tim biết rung động trước nỗi khổ của anh chị em con, và một đôi tay biết rộng mở sẻ chia.

Aucun commentaire: