jeudi 30 juillet 2009

Thu Sau tuan 17 TN

Th. Inhaxiô, linh mục
ĐỂ TIN NHẬN GIÊSU LÀ CHÚA
Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong các hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế ?” (Mt 13,54)

Suy niệm: Chúa không được tiếp nhận nơi quê hương Na-gia-rét vì dân ở đó không hiểu được tại sao Chúa khôn ngoan và có quyền năng làm phép lạ như thế!!! Không phải chỉ có dân Na-gia-rét xưa, mà con người ngày nay cũng vậy. Người ta tìm cách cắt nghĩa con-người-Giê-su-Na-gia-rét bằng mọi cách: từ “siêu nhân” cho tới người bệnh tâm thần! Nhưng vẫn không có cách nào giải thích thoả đáng! Chỉ có một cách đó là nhận Giê-su Na-gia-rét là Đấng từ Thiên Chúa mà đến. Mà nếu nhận như thế thì phải “từ bỏ” mình mà “vâng theo” Người. Nhưng đó lại là điều mà dân Na-gia-rét ngày xưa cũng như con người ngày nay đều không muốn: “Không muốn vâng theo”! Vẫn còn đó, tội A-đam truyền cho con cháu. Thật đáng sợ!!!
Mời Bạn: Một văn hào nói: “Nếu sống như ông Giê-su không phải là sống đời sống một vị thần, thì chết như ông ta phải là cái chết của một vị thần”. Thật, Chúa Giê-su cũng đã nói rất rõ: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết Ta Hằng Hữu” (Ga 8,27). Dấu hiệu chứng tỏ bạn chấp nhận Giê-su là Chúa của bạn, đó là sẵn sàng đáp lại lời Ngài mời gọi bạn từ bỏ mình theo Chúa.
Sống Lời Chúa: Mỗi khi nghe Lời Chúa, bạn hãy để ý xem Chúa đang đòi bạn phải từ bỏ điều gì, và bạn nhớ đừng từ chối đấy nhé!
Cầu nguyện: Đọc kinh “Năm Sự Sáng”: Thứ ba thì gẫm: Đức Chúa Giê-su rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối; ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận bí tích giao hoà (lần hạt 1 chục).

Aucun commentaire: