dimanche 26 juillet 2009

Thứ Hai tuần 17 TN

XÂY DỰNG NƯỚC TRỜI
“Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải… cũng giống như chuyện nắm men.” (Mt 13,31.33)
Suy niệm: Hạt cải được gieo xuống đất, thối đi, nảy mầm rồi mọc rễ, đâm chồi… Quá trình thành cây, có thể nói, hạt cải qua phải chịu biến đổi, hao mòn hay “chết đi” rồi mới qua một bước tăng trưởng mới. Tương tự, men và bột cũng cần một quá trình “hiến thân” để bột có thể dậy men mà đem làm bánh được. Cùng số phận như hạt cải và nắm men, Ngôi Lời được Chúa Cha ‘gieo’ vào trần thế, Ngài đã hiến thân để thiết lập một thực tại mới, đó là Nước Trời. Qua cuộc đời trần thế và với cái chết của Chúa Giê-su, Ngài đã xong sứ mạng và Nước Trời đã bắt đầu; việc hoàn tất vẫn đang diễn ra và kết quả còn phụ thuộc sự đáp trả về phía nhân loại – dĩ nhiên cần có sự tác động của Giáo Hội với ơn trợ giúp là Chúa Thánh Thần. Bởi như lời thánh Âu-gút-ti-nô thì Thiên Chúa dựng nên ta không cần hỏi ý ta nhưng muốn cứu chuộc ta thì phải có ta.
Mời Bạn: Rễ cây vươn dài và hút khoáng chất từ đất xung quanh, men làm biến đổi bột nơi gần nó, vì thế Ki-tô hữu cũng có bổn phận loan tỏa Nước Trời cho những người thân cận bằng đời sống chân thật và gương yêu thương như Tin Mừng mời gọi.
Chia Sẻ: Mang danh Ki-tô hữu là đồng nghĩa với sự hiến thân, phải chăng vì thiếu những người dám chịu thiệt mà Nước Trời vẫn chậm phát triển?
Sống Lời Chúa: Sống trung thực, không gian dối trong thi cử, buôn bán hay làm ăn dù phải chịu thua thiệt.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết rõ, nếu con sống chân thật thì thế gian cho là điên dại, xin cho con sự can đảm để góp phần xây dựng Nước Chúa bằng đời sống đơn sơ, chân thật như trẻ nhỏ.

Aucun commentaire: