dimanche 5 juillet 2009

Thứ Sáu tuần 13 TN

Th. Tôma, tông đồ
TÔMA, TÔNG ĐỒ CAN ĐẢM
“Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh… tôi chẳng có tin.” (Ga 20,25)
Suy niệm: Sở dĩ Tôma xứng đáng được gọi là một tông đồ can đảm bởi vì ông là người đầu tiên trong Nhóm Mười Hai dám bày tỏ chính kiến của mình một cách thẳng thắn về Chúa Giêsu phục sinh. Người ta dễ chú ý đến sự “cứng lòng” của thánh nhân mà quên rằng chính Tôma còn can đảm ở chỗ ông cũng là người đầu tiên dám tuyên xưng cách long trọng và chân nhận Chúa Giêsu phục sinh là Thiên Chúa và là Cứu Chúa của mình: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28).
Mời Bạn: Có những kẻ “cứng lòng” vì ngoan cố, ngông cuồng bài bác đức tin. Sự cứng lòng này chẳng đem đến một giải pháp thỏa đáng cho ai cả, ngay với chính kẻ đưa ra vấn đề. Nhưng chính chúng ta cũng có lúc gặp những sự việc vượt quá trí hiểu, hay nằm ngoài ước muốn, dự phóng của mình, chúng ta cũng đã “cứng lòng” đòi “bằng chứng” để lý giải ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa. Để sự “cứng lòng” này không đóng kín nhưng mở lòng chúng ta sẵn sàng đón nhận đức tin, chúng ta cần biết kiên trì tìm kiếm chân lý và một khi đã tìm thấy cần có lòng can đảm để tuyên xưng chân lý ấy.
Chia sẻ: Lời Chúa nói với Tôma: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” muốn gửi đến cho bạn sứ điệp nào?
Sống Lời Chúa: Học hỏi giáo lý đối với mọi lứa tuổi là phương thế nâng cấp sự “cứng lòng” trở thành “vững tin.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con tin những gì Chúa mặc khải và Giáo Hội dạy bảo, và con muốn thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng….” (đọc kinh Tin)

Aucun commentaire: