vendredi 24 juillet 2009

Thứ Sáu tuần 16 TN

LỜI CHÚA VÀ LÒNG NGƯỜI
“Kẻ nghe Lời Chúa và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.” (Mt 13,23)

Suy niệm: Dụ ngôn người gieo giống là bức tranh về giáo hội. Đức tin được gieo vào lòng người như những hạt giống được gieo vãi. Những điểm rơi khác nhau của hạt giống gợi cho ta thấy những tình trạng của nhiều cõi lòng, thái độ khác nhau của những người nghe Lời Chúa. Đã thế, ở bất cứ đâu, thời điểm nào cũng có những những sức mạnh của tăm tối, sự dữ, những khuynh hướng tục hóa, những bách hại của những thế lực loài người lăm le chèn ép lời Chúa, bóp nghẹt đức tin. Thế nhưng cũng có những mảnh đất tốt, đó là những con người biết dọn đất tâm hồn mình sạch mọi thứ cỏ dại, sỏi đá, tạo điều kiện cho Lời Chúa phát triển và trổ sinh bông hạt.
Mời Bạn: Coi chừng những khuynh hướng tục hóa, dễ lôi kéo bạn ngày càng thờ ơ với Thiên Chúa. Cảnh tỉnh trước những khuynh hướng cục bộ, óc bè phái, làm mất tình đoàn kết yêu thương trong cộng đoàn bạn đang sống.
Chia sẻ: Bạn hãy phổ biến, ít là cho một người khác, việc bạn đang làm: 5 phút mỗi ngày cho Lời Chúa, để có thêm người trở thành người Ki-tô hữu tốt.
Sống Lời Chúa: 5 phút mỗi ngày cho Lời Chúa là việc làm cần thiết để bạn có thể trở thành mảnh đất tốt cho đời sống đức tin phát triển.


Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để khó khăn làm con chùn bước, đừng để sự dễ dãi làm con lười biếng, đừng để những thành quả làm con ngủ quên. Xin cho con mở rộng cõi lòng, đón nhận Lời Chúa gieo vào và cho con kiên trì thực hành Lời Chúa truyền ban. Amen.

Aucun commentaire: