dimanche 19 juillet 2009

Chu nhat 16 TN B

BIẾT ĐỌC CÁC DẤU CHỈ
Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. (Mc 6,34)

Suy niệm: Chúng ta ghi nhận ở Bài Tin Mừng này bài học Chúa Giêsu muốn dậy cho các Tông đồ của Ngài: “cái nhìn tông đồ” cái nhìn của Chúa Giêsu trên đám dân đang chạy đến với Ngài, vây quanh các ông. Chúa Giêsu chạnh thương! Một đà tiến truyền giáo có thể được nẩy sinh từ một cái nhìn nào đó trên những con người mà chúng ta gặp gỡ trên bước đường tông đồ của chúng ta, bạn có nghĩ vậy không?
Một cái nhìn biết đoán ra những nhu cầu ẩn kín! Một cái nhìn thấu suốt đến tận tâm can, đọc ra được những khao khát chờ mong một tình thương! Một cái nhìn nghe được những tiếng thổn thức của con tim với những lo âu thầm kín sâu thẳm! Một cái nhìn cảm nhận được nỗi thao thức của một con người cần Thiên Chúa và Ơn Cứu độ của Ngài!
Mời Bạn nhập vào đám đông đang vây quanh Chúa Giêsu! Bạn hãy để cho ánh mắt của Ngài bao phủ trên cuộc đời bạn… để cho nó thấm vào tâm hồn ïbạn… hãy nhắm mắt lại… để cho lòng chạnh thương của Chúa Giêsu xâm chiếm con người bạn, tâm hồn bạn… bạn sẽ có một cảm nghiệm ngọt ngào của Tình Chúa chạnh thương bạn…!
Bạn cầu nguyện tha thiết : Chúa ơi, con khẩn cầu xin Chúa ban cho các tông đồ của Chúa hiểu được bài học Chúa dậy hôm nay! Xin cho người tông đồ của Chúa có cái nhìn như Chúa. Nhìn con người trong tất cả sự thật riêng tư của cuộc sống và của cả tâm hồn họ nữa! Vì “con người là con đường của Giáo Hội,” Amen! Amen! (Thông Điệp “Đấng Cứu chuộc loài người,” số 14)

Aucun commentaire: