vendredi 24 juillet 2009

Thứ Bảy tuần 16 TN

Th. Giacôbê, tông đồ
XIN ĐƯỢC UỐNG CHÉN CỦA THẦY
Đức Giêsu bảo: “Các ngươi không biết các ngươi xin gì! Các ngươi có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” (Mt 20,22)
Suy niệm: Cùng trên một chuyến đò về xuôi, nhưng chưa hẳn mọi người trên đò có trọn vẹn tâm tình “đồng hội đồng thuyền,” bởi vì rất có thể có những hành khách xuống “nhầm đò,” muốn về bến bắc nhưng đò lại cập bến nam. Câu chuyện của anh em nhà Giêbêđê cũng nằm trong tình huống đó: Bỏ mọi sự để theo làm môn đệ Chúa nhưng họ mơ tới địa vị tả hữu thừa tướng cao sang mà họ tưởng tượng ra trong triều đình Giêsu, Con vua Đavít. Chúa cảnh giác họ không thực sự biết mình xin gì, muốn gì. Và Ngài điều chỉnh cái biết của họ dưới hai chiều kích: 1/ biết rằng theo Chúa Kitô là uống chén của Ngài tức là chấp nhận con đường thập giá Ngài đang đi; 2/ biết rằng vinh quang đích thực chỉ trở thành hiện thực ở đời sau, trong thánh ý Chúa Cha.
Mời Bạn: Bạn cũng có thể đi “nhầm đò” khi xưng mình là kitô hữu nhưng lại hành động không phải vì vinh danh Chúa và vì hạnh phúc vĩnh cửu của bạn và tha nhân. Dấu hiệu để nhận ra điều đó là sự tham lam hưởng thụ và tính ích kỷ không biết chia sẻ với tha nhân. Bạn chỉ có thể thực sự “đồng hội đồng thuyền” với ChCouleur du texteúa Kitô khi biết từ bỏ những đam mê hưởng thụ ích kỷ để cùng uống chén đắng với Thầy Giêsu.
Sống Lời Chúa: Chia sẻ chén đắng với Chúa Kitô bằng cách dám chấp nhận bị thiệt thòi, trù dập khi sống theo giáo huấn của Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con muốn trở nên những môn đệ thân tín được Chúa yêu thương, xin cho chúng con cũng biết phục vụ tha nhân trong tinh thần khiêm tốn và hy sinh.

Aucun commentaire: