dimanche 22 janvier 2012

Chúa nhật III TN B

THEO CHÚA
“Họ bỏ mọi sự và đi theo Người.” (Mc 1,20)
Suy niệm: Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ cứu thế bằng việc rao giảng Tin Mừng và chiêu mộ môn đệ. Bốn người đầu tiên, ngay khi được kêu gọi, đã từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa. Điều này cho thấy Chúa Giêsu có sức thu hút mãnh liệt, lạ kỳ. Đồng thời, bốn môn đệ đầu tiên cũng đã đáp lại bằng việc mau mắn dứt khoát theo Chúa. Để Tin Mừng cứu độ của Chúa đạt hiệu quả, con người phải cảm nhận cách sâu sắc tiếng mời gọi của Chúa, và đặt niềm tin mến hoàn toàn vào Người, đến nỗi dám khước từ mọi sự để đi theo Chúa. Tin và yêu là hai động thái không thể thiếu trong mọi hành trình tôn giáo.
Mời Bạn: Chân phước Foucauld, sau khi hoán cải, đã viết : “Ngay khi tôi biết được có Thiên Chúa, tôi hiểu rằng tôi chỉ có thể sống vì một mình Thiên Chúa mà thôi.” Cha đã từ bỏ mọi sự, sống ẩn tu khắc khổ để hoàn toàn thuộc về Chúa. Gương của ngài mời gọi bạn xét lại niềm tin mến của bạn vào Chúa.
Chia sẻ: Phải chăng bạn tin Chúa là Đấng cứu độ duy nhất của lòng mình, để rồi mến Chúa thiết tha, đến nỗi không gì cản ngăn bạn theo Chúa suốt đời?
Sống Lời Chúa: Hôm nay khi không biết chọn lựa hay hành động thế nào trước một người, một sự kiện, bạn hãy chọn Chúa, dù cảm thấy thiệt thòi, vì tin rằng “Tôi coi mọi sự là thua thiệt, trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô và được thuộc về Người” (Pl 3,8).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi con dám từ bỏ điều ít ỏi con đang “có” để theo Chúa, chẳng những con không mất gì, mà lại được nhiều hơn, vì có Chúa là có tất cả. Xin đừng để một lý do nào, một người nào làm con mất Chúa, vì mất Chúa là con mất tất cả. Amen.

Aucun commentaire: