dimanche 29 janvier 2012

Thứ Hai Tuần III TN A

LÀM CHỨNG LÒNG THƯƠNG XÓT
(Kẻ trước kia đã bị quỷ ám) ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. (Mc 5,20)
Suy niệm: “Kẻ trước kia bị quỷ ám” được Chúa sai đi về với thân quyến để rao truyền những việc Chúa làm cho anh. Anh không che dấu sự kiện trước đây mình bị quỷ ám. Bị thống trị bởi cả một đạo binh quỷ có sức xô trọn một đàn heo trên hai ngàn con xuống Biển Hồ Galilê chỉ trong nháy mắt, tình cảnh của anh thật khốn cực: anh sống mà như chết, đi lang thang trong đám mồ mả; anh bị quỷ đày đoạ đến độ mất cả tính người: suốt ngày anh “tru tréo và lấy đá đập vào mình”. Trước tình cảnh đáng thương của anh, Chúa đã chạnh lòng thương ra tay cứu giúp và việc Chúa làm cho anh thật lạ lùng: quỷ bị trục xuất khỏi con người anh, anh được phục hồi trọn vẹn phẩm giá con người. Hơn nữa anh được Chúa đặt làm tông đồ (=được sai đi) để loan báo việc Chúa làm: Anh trở thành chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa.
Mời Bạn: Chúa không sai anh ta đi đâu xa mà đơn giản sai anh trở về với thân quyến để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Cũng thế, Chúa không “cất” chúng ta khỏi thế gian; Ngài muốn ta loan truyền quyền năng và lòng thương xót của Ngài ngay tại nơi mình đang sống. Chỉ những ai cảm nghiệm sâu sắc ơn giải thoát, chữa lành của Chúa đối với bản thân, mới có thể “làm chứng” sống động cho Chúa và góp sức thu hẹp ảnh hưởng của sự dữ và tội lỗi.
Sống Lời Chúa: Dành thời gian hồi tâm để xét mình và lãnh nhận Bí tích Hòa giải một cách sốt sắng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho con biết dùng cả cuộc đời làm chứng cho quyền năng và lòng thương xót Chúa.

Aucun commentaire: