dimanche 8 janvier 2012

Lễ Hiển Linh


đi tìm ánh sáng
“Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” (Mt 2,2)
Suy niệm: Lễ Hiển Linh, vốn được gọi một cách bình dân là lễ Ba Vua, là cột mốc quan trọng kết thúc mùa Giáng Sinh. Trong khi đó tại Giáo Hội Đông Phương, lễ này được cử hành vào đúng ngày 6/12 để mừng kính mầu nhiệm Nhập Thể qua đó Vị Thiên Chúa làm người tỏ mình ra cho nhân loại. Chính vì thế trong lễ Hiển Linh, ba biến cố quan trọng được tưởng niệm: “Ba phép lạ điểm tô một ngày thánh, cả cộng đoàn được hân hạnh mừng chung” (Điệp ca của Thánh Ca Tin Mừng, Kinh Chiều lễ Hiển Linh); ba biến cố đó là: - ba đạo sĩ đến thờ lạy Chúa Hài Nhi, - phép lạ tại tiệc cưới Cana, - và việc Chúa Giêsu chịu phép rửa.
Mời Bạn: Thiên Chúa tỏ mình ra không chỉ cho người Do Thái mà còn cho cả dân ngoại, nghĩa là cho toàn thể nhân loại. Điều đó cho chúng ta biết tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa có tính phổ quát, nghĩa là dành cho hết mọi người. Con Thiên Chúa là Ánh Sáng thật đã đến làm người và ở với con người, Ánh Sáng không ngừng mời gọi mọi người thành tâm thiện chí đến lãnh nhận ơn cứu độ, Ánh Sáng đó vẫn đến với chúng ta trong từng phút giây và qua mọi biến co của đời thường, qua những con người đang sống quanh ta.
Sống Lời Chúa: Quyết tâm sống tốt giây phút hiện tại, sống tốt với mọi người đang sống chung quanh mình.
Cầu nguyện: Xin cho con luôn biết nhạy cảm trước những dấu hiệu chỉ cho con thấy Chúa đang ở với con, để con biết nhận ra Chúa là Ánh Sáng của cuộc đời con, và qua đó con mang Chúa đến cho người chung quanh con. Amen.

Aucun commentaire: