dimanche 1 janvier 2012

Lễ Mẹ Thiên Chúa


Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa
ghi nhớ suy niệm trong lòng
“Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng.” (Lc 2,19)
Suy niệm: Một trong những thành tựu quan trọng của công nghệ ngày nay là chế tạo ra những thiết bị có khả năng lưu trữ lượng thông tin khổng lồ, dung lượng ngày càng lớn, tốc độ truy cập ngày càng nhanh. Nhưng dù thế nào đi nữa những thiết bị đó không thể bì được với một bộ nhớ vô cùng kỳ diệu, đó là bộ nhớ của Đức Maria. “Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng.” Mẹ không chỉ ghi nhớ những sự kiện như một bộ máy lưu trữ; Mẹ ghi nhớ và suy niệm chúng với cả tấm lòng và cả đời sống của mình: tham dự vào Mầu Nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể được sinh ra từ cung lòng của Mẹ; trung thành với lời “xin vâng” ban đầu để theo sát Chúa Kitô suốt trọn hành trình cứu thế.
Mời Bạn: Giữa cuộc sống vật chất sôi động và lôi cuốn, khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, các tiện nghi vật chất giúp sinh hoạt đời sống ngày càng dễ chịu, nhưng tinh thần thế tục, não trạng hưởng thụ ích kỷ cũng ngày càng lớn theo, khiến cho “bộ nhớ thần linh” về “những sự trên trời” ngày càng teo tóp lại… Bạn đừng để cuộc sống của mình trôi dạt theo dòng đời, đừng quên rằng cuộc sống còn là một mầu nhiệm, con người có một nguồn gốc thần linh, và được mời gọi xây dựng Nước Trời như Đức Maria. Đây chính là Tin Mừng Bình An mà Đức Kitô đã mang vào trần gian khi Ngài giáng sinh làm người, cũng là điều kiện của nền hoà bình mà loài người hôm nay nguyện ước.
Sống Lời Chúa: Cùng Đức Mẹ, “ghi nhớ và suy niệm” những mầu nhiệm đời mình trong mối tương quan với Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.”

Aucun commentaire: